Koronavirusas (COVID-19) ir rūpinimasis savo vaikais

Jei turite vieną ar du ar daugiau vaikų, toliau laikykitės visuomenės sveikatos patarimų:

1. Jūs negalite tikėtis, kad vaikai iškels sudėtingas temas. todėl turite prisistatyti kaip informacijos šaltinis.

2. Laikykite informaciją paprastą ir naudingą , t ryja, kad pokalbis būtų produktyvus ir teigiamas.

3. Patvirtinkite jų rūpesčius ir leisk jiems žinoti, kad jų jausmai yra tikri. Pasakykite vaikams, kad jie neturėtų jaudintis, ir padrąsinkite juos ištirti savo jausmus.


Skelbimo laikas: balandžio 29–2020